? Vraagvaardigheid

    ^ De skill vragen te stellen over wat je hoort en ziet

Vraagvaardigheid – dat is kunde om authentieke, stimulerende en belonende vragen te stellen.

    ^ Waarom vraagvaardigheid.nl?

In oktober 2018 begonnen we te werken aan de vraagvaardigheid. We hadden het vergezicht dat mensen in Nederland meer en misschien wel betere vragen zouden kunnen stellen – oa. aan en over wetenschap.

José van Dijk, in de tijd van de Nationale Wetenschapsagenda (2015-2016) president van de KNAW, heeft in haar bijdrage aan een publicatie over de NWA laten zien dat de vergroting van de vaardigheid om ‘vragen aan de wetenschap’ te stellen een mogelijk doel van communicatiebeleid zou kunnen zijn, en een doelstelling die past bij de NWA.
Lees verder: www.aup.nl/en/book/9789462982796/the-dutch-national-research-agenda-in-perspective

Wij hebben die uitdaging aangenomen. Samen met een aantal leraaropleiders, science centers, wetenschapsmusea, media, maatschappelijke organisaties, NWA, KNAW en andere partijen werken we aan die ‘vraagvaardigheid’ door middel van het bedenken van nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie en het uitproberen (piloten) van nieuwe ideeën.

    ^ Wie zijn wij?

Jan Willem Mantel
Coordinator NWA route Origins of Life (tot eind 2020)
j.w.mantel@rug.nl
06-47043710

Aaike van Oord
Adviseur wetenschapscommunicatie
aaike@moveout.nl
06-24113025