Organisatie

MoveOut Georeizen is een initiatief van Aaike van Oord en Jeroen van der Lubbe. Zij willen graag hun kennis en enthousiasme voor de aardwetenschappen, archeologie en natuur met u delen.

De MoveOut excursies worden georganiseerd en begeleid door ervaren geologen. Zij kunnen werken met kleine kinderen, schoolklassen uit het voortgezet onderwijs, volwassenen en zelfs vakgenoten. We werken waar nodig samen met universiteiten, musea en geologische verenigingen. Hierdoor kan de hoogste wetenschappelijke kwaliteit geleverd worden voor onze excursies.

De oprichters van MoveOut zijn begin jaren 2000 betrokken geweest bij het organiseren van vele lezingen en binnen- en buitenlandse excursies voor studenten en medewerkers van de faculteit der Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit. De belangstelling van derden voor deelname aan deze excursies bleek groot en daarom is in 2002 begonnen met het organiseren van excursies voor het toenmalige geologisch museum van Artis. Sinds 2003 bestaat MoveOut als zelfstandige organisatie. We zijn er trots op in al die jaren reeds honderden mensen te hebben meegenomen op onze excursies.