Wie, wat, waarom?

Ooit politicoloog, daarna geoloog en uiteindelijk wetenschapscommunicator. Specialist op gebied van bèta wetenschappen, wetenschapscommunicatie, de duurzame doelen van de VN, event organisatie, programma-management, educatie en ontwikkelingen in het onderwijs.

Gepassioneerd in wetenschap, maar dan op zo’n manier aan de man gebracht dat iedereen het snapt. Dat moet toch mogelijk zijn? Zelfs voor die lastige doelgroep die zo moeilijk te bereiken is.

 

Contact

Aaike van Oord, Msc
  06 2411 3025 (app’en mag ook)

  info@moveout.nl
  @A41KE
  linkedin.com/in/aaikevanoord

Erik de Roodestraat 27-2
1056AL Amsterdam

  Stuur een bericht

 

Wetenschapscommunicatie

Wetenschappers of dokters die hun werk goed uit kunnen leggen, zijn een zegen voor hun vak. Kom je zo iemand tegen, dan voel je je begrepen en vertel je dat verder. Elke wetenschapper kan bijgestaan worden om zijn of haar boodschap beter voor het voetlicht te krijgen.

De boodschap moet passen bij de luisteraar, misschien in ‘Jip en Janneke’. Meestal begint het met het (her)formuleren van de boodschap zelf op basis van goed luisteren naar de wetenschapper in kwestie. Maar de wetenschapper kan ook gebaat zijn bij training en begeleiding zodat hij of zij zelf een betere communicator wordt.

 

Communicatie advies

Alle wetenschapscommunicatie en educatieve diensten dragen bij aan het merk (brand) en worden versterkt door de inzet van social media. Als de inhoud van goede kwaliteit is en consequent wordt toegepast, komt de waardering vanzelf.

Daarnaast is communicatie niet alleen zenden van perfecte inhoud. Ben je er echt klaar voor dat het publiek, leerlingen, media of collega’s je aan de hand van jouw communicatie vragen gaan stellen?

 

Projectmanagement

Programmeren van outreach, events, communicatie en educatie is een vak apart. Van wetenschappers of dokters kan niet verwacht worden dat ze ook een festival of een persconferentie kunnen organiseren naast hun inhoudelijke werk. En wie is eigenlijk precies de doelgroep, wie nodig je uit om te komen en via welke kanalen?

Of heb je niet voldoende mankracht in huis om een ontwikkelproces te begeleiden of een tentoonstelling op te leveren? Hoe krijg je al die inhoud, vertaald naar de doelgroep en op tijd op de juiste plek? Voor elke vraag is een antwoord passend bij je doelen en plan.

 

Educatie ontwikkeling

Het onderwijs is continue in beweging. Nieuwe wensen en eisen komen jaarlijks op docenten af. Hoe pas je Onderzoekend en Ontwerpend Leren toe in nieuwe onderwijsmodules op school of bijvoorbeeld in musea? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de 21st century skills oppakken, naast alle kennis die je ze moet bijbrengen? Moet jouw school mee gaan doen met IPC?

Het is altijd mogelijk om deze nieuwe zaken in je dagelijkse onderwijs toe te passen. Ook kunnen meerdere didactische vernieuwingen gecombineerd worden in nieuw te ontwikkelen lesmodules. Kinderen en vooral tieners zullen het niet snel toegeven, maar nieuwe vormen van leren kunnen ontzettend leuk zijn!

Ook kan veel meer gedaan worden met de duurzame doelen van de VN en het tijdperk van de mens, het Antropoceen. De aarde verandert in hoog tempo door onze aanwezigheid op deze planeet. Het is mogelijke onszelf en de aarde een mooie en veilige toekomst te garanderen.

 

Buiteneducatie en veldwerk

Voor de klanten die MoveOut langer kennen is de oude site met actieve buiteneducatie en veldwerk nog bereikbaar. Deze zal op ten duur ophouden te bestaan om ruimte te maken voor het bredere aanbod aan diensten dat hierboven te zien is. In overleg kunnen altijd educatieve uitjes en veldwerk voor je georganiseerd worden. [meer informatie]

 

Klanten, werkgevers en samenwerkingspartners

– Origins Center, onderzoeksinstituut voortgekomen uit de Nationale Wetenschapsagenda.
– ELSI Servicedesk, Health-RI
– BBMRI-NL, biobanken.nl
– Netherlands Cancer Institute (AVL-NKI)
– Museon, Den Haag
– Haagse Hogeschool, The Innovation Playground en The Lighthouse
– Gemeente Amsterdam
– NME-Schooltuinen, Amsterdam
– LGD Alliance Europe, Europese patiëntenvereniging
– Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Aard- en Levenswetenschappen.
– Je gaat het maken.nl (Bouwend Nederland, Go-Infra)
– Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven
– Ontdekhoek Nederland
– OGP Midden-Delfland
– Faceitphoto, portretten en reportages